Kalendarz na rok szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3        września 2018 r.

 • § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

• § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

• § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

• § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Ferie zimowe

14 – 27 stycznia 2019r. Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

21 stycznia – 3 lutego 2019r.

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

11 – 24 lutego 2019 r.

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

• § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

• § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

• § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

• § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Egzamin ósmoklasisty

Termin główny:

1.jęz.polski-15 kwietnia 2019(poniedziałek)godz. 9.00

2. matematyka-16 kwietnia 2019(wtorek)godz. 9.00

3. jęz.obcy-17 kwietnia 2019(środa)godz. 9.00

Termin dodatkowy:

1.jęz.polski-3 czerwca 2019(poniedziałek)godz. 11.00

2. matematyka-4 czerwca 2019(wtorek) godz. 11.00

3. jęz.obcy-5 czerwca 2019(środa) godz. 11.00

• art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)

• § 5 pkt 1 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

Egzamin gimnazjalny

Termin główny:

1. część humanistyczna

- 10 kwietnia 2019 r(środa)

▪ z zakresu historii i wos - godz9:00

▪ z zakresu języka polskiego- godz. 11:00

 

2. część matematyczno-przyrodnicza

- 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

▪ z zakresu przedmiotów przyrod. – godz. 9:00

▪ z zakresu matematyki - godz. 11:00

 

3. język obcy nowożytny

- 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

▪ na poziomie podstawowym – godz. 9:00

▪ na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

 

Termin dodatkowy:

1. część humanistyczna

- 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

▪ z zakresu historii i wos – godz. 9:00

▪ z zakresu języka polskiego- godz. 11:00

 

2. część matematyczno-przyrodnicza

- 4 czerwca 2019 r. (wtorek)

▪ z zakresu przedmiotów przyrod. – godz. 9:00

▪ z zakresu matematyki - godz. 11:00

 

3. język obcy nowożytny

- 15 czerwca 2019 r. (środa)

▪ na poziomie podstawowym – godz. 9:00

▪ na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

• art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)

• § 6 pkt 1 rozporządzenia MEN z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.).

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

•§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

• § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

• § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

• § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).