Samorząd Uczniowski

 

Działalność Samorządu Uczniowskiego charakteryzuje się podejmowaniem rozmaitych

działań mobilizujących uczniów do aktywnego włączenia się w życie szkoły.

Samorząd Uczniowski w naszej placówce kieruje społecznością uczniowską,

reprezentuje i działa w jej interesie. 

Ma prawo do przedstawiania Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków

i opinii we wszystkich sprawach szkołySamorząd Uczniowski w roku szkolny 2018/2019 

 

W skład SU wchodzą:

1. Przewodnicząca – Kamila Dziedzianowicz

2. Z –ca przewodniczącej –  Weronika Kolanowska

3. Sekretarz – Aleksandra Czech

 

Opiekunowie SU :

p. Konrad Skorzycki,

p. Aneta Zdonek

p. Paulina Kostrzewa,

p. Magdalena Janiszewska

p. Aneta Dominiak


 

Samorząd Uczniowski współdziała z :

dyrektorem, 

nauczycielami,

Komendą Powiatową Policji w Tomaszowie Mazowieckim,

Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim,

ZHP w Tomaszowie Mazowieckim,

 

organizacjami działającymi na rzecz dzieci:

UNICEF, 

Fundacja Watoto,

Fundacja "Sursum Corda"

Fundacja Pomóż i Ty.