Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016

WOJEWÓDZKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻELECHLINKU

 

            1 września 2015 r. - Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół w Żelechlinku na stałe wpisała się w historię naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w parafialnym kościele p.w. św. Bartłomieja Apostoła, której przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Łowicki Ks. Prof. Andrzej Franciszek Dziuba. Po Mszy świętej uczniowie, przedstawiciele władz oraz instytucji państwowych złożyli kwiaty pod pomnikiem poległych w obronie Ojczyzny. Następnie Orkiestra Dęta poprowadziła gości, uczniów, nauczycieli i rodziców do hali sportowej na dalszą część uroczystości. Na inaugurację przybyli: wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, wicemarszałek województwa łódzkiego Dariusz Klimczak, Biskup Łowicki Ks. Prof. Andrzej Franciszek Dziuba, ks. Prałat Paweł Jurek proboszcz parafii w Żelechlinku, łódzki kurator oświaty Jan Kamiński, dyrektor Delegatury KO w Piotrkowie Trybunalskim Andrzej Juszczak, Andrzej Krych wizytator KO w Łodzi, przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z pułkownikiem Wojciechem Filkowskim na czele, nadinspektor Dariusz Banachowicz Łódzki Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. insp. Gabriel Olejnik, zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Paweł Stępień, komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz. st. bryg. Roman Pająk, zastępca dyrektora OKE w Łodzi Małgorzata Dudkiewicz – Świerzyńska, Tadeusz Kaczor Honorowy Konsul Węgier, , przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. Jerzy Kowalczyk, zastępca starosty Powiatu Rawskiego Marian Krzyczkowski, Roman Jagieliński były wicepremier i minister rolnictwa, Stanisław Kaczmarek radny powiatu tomaszowskiego, Antoni Węgliński prezes ZNP w Tomaszowie Maz., Jadwiga Kaczmarek skarbnik gminy, Aneta Michniewska sekretarz gminy, Barbara Lis były sekretarz gminy, kierownicy jednostek gminy, radni gminy Żelechlinek z przewodniczącą Mirosławą Pasik,  Andrzej Dziedzianowicz prezes OSP, Jacek Cimanowski lekarz Poradni Medycyny Rodzinnej w Żelechlinku, lokalni przedsiębiorcy: Barbara Zawicka, Stanisław Kalużny, emerytowani nauczyciele i pracownicy naszej szkoły: Maria Magiera, Feliksa Waliszewska, Zofia Pietrzak, Jadwiga Susik, Cecylia Grabowska, Jadwiga Szostek, Wiesława Śmiechowska, Helena Dominiak, przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą Bogusławą Pietrzyk, rodzice uczniów oraz przedstawiciele mediów województwa łódzkiego i powiatu tomaszowskiego. Otwarcia uroczystości dokonała dyrektor szkoły Irena Kostrzewa. Powiedziała m. in.: „Uczestniczymy w historycznej chwili. Wybór szkoły na wojewódzką inaugurację to dla naszej gminy i społeczności szkolnej zaszczyt i wielkie wyróżnienie. To również promocja gminy i szkoły w powiecie i województwie”.

Wójt Gminy Bogdan Kaczmarek przywitał serdecznie wszystkich przybyłych na uroczystość. W swoim wystąpieniu przedstawił krótki zarys oświaty w naszej gminie. Podkreślił duży nacisk samorządu na tworzenie dobrych warunków do nauki, poprawę bazy lokalowej. Zwrócił uwagę na dożywianie dzieci i funkcjonowanie stołówki szkolnej, z której korzysta ponad 80% uczniów. Życzył uczniom dobrego roku i sukcesów w nauce.

Podczas uroczystości głos zabrali również: wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, kurator oświaty Jan Kamiński, wicemarszałek województwa łódzkiego Dariusz Klimczak, wicedyrektor OKE Małgorzata Dudkiewicz – Świerzyńska, Roman Jagieliński były wicepremier i minister rolnictwa. Zaproszeni goście życzyli uczniom wielu sukcesów w nauce, dobrych ocen, wspaniałych nauczycieli i wychowawców oraz żeby w swojej szkole zawsze czuli się dobrze i bezpiecznie. Po przemówieniach gości zabrzmiał pierwszy dzwonek. Wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, kurator oświaty Jan Kamiński oraz gospodarze uroczystości wójt gminy Bogdan Kaczmarek i dyrektor szkoły Irena Kostrzewa ogłosili nim rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Po oficjalnej części uroczystości dzieci i młodzież Zespołu Szkół przedstawiły program artystyczny pod tytułem „Kochajmy mądrość”. W montażu słowno-muzycznym uczniowie zaprezentowali sentencje, aforyzmy, cytaty, fragmenty dzieł literatury polskiej od XIV do XX wieku, fragmenty z Biblii Tysiąclecia oraz pieśni o ojczyźnie.

Słowa A. Naruszewicza z „Hymnu do czasu”: 

Kochajmy mądrość; wszak to największa nauka

Znać siebie i żyć z sobą: kto jej pilnie szuka,

Prowadzi wiek szczęśliwy, a na czas upłynny

                                   Patrząc, liczy bez trwogi wszelkie swe godziny.

niech staną się refleksją dla nas wszystkich.

Odniesienie do mądrości znalazło również odzwierciedlenie w pięknie zaprezentowanej przez uczniów pantomimie, w której wykorzystano muzykę z musicalu „Upiór w operze”.

Na zakończenie uroczystości odbył się koncert Orkiestry Dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechlinku.  Występ wzbudził aplauz publiczności.

Gospodarze uroczystości wójt gminy Bogdan Kaczmarek i dyrektor szkoły Irena Kostrzewa składają podziękowania Jego Ekscelencji Biskupowi Łowickiemu Ks. Prof. Andrzejowi Franciszkowi Dziubie oraz proboszczowi  parafii ks. prałatowi Pawłowi Jurkowi za obecność i uświetnienie uroczystości. Słowa podziękowania gospodarze kierują również do nauczycieli, pracowników szkoły i gminy za pomoc w przygotowaniu inauguracji.

 

 

Wojewódzka Inauguracja