Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca                             Pani Justyna Pecyna

Zastępca przewodniczącej            Pani Marika Wojtysiak

Skarbnik                                       Pani Marlena Jagielińska

Sekretarz                                     Pani Maria Tarczyńska