Komunikaty

27 marca 2020 06:22 | Komunikaty

Kształcenie na odległość

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

 

w związku z zapisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca mamy obowiązek kształcenia na odległość.

Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.

Zasady komunikacji z uczniami określają nauczyciele. W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja przy pomocy strony internetowej szkoły, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych  W celu uporządkowania kontaktów uczeń- nauczyciel stworzono plan zdalnego nauczania dla klas 0-8 (do pobrania ze strony internetowej  w zakładce „Materiały dla ucznia”.)

Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą uwzględniały:

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia,

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Zajęcia będą przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).

Ocenianie pracy uczniów odbywać się będzie w sposób dostosowany do obecnej sytuacji oraz możliwości komunikacji z uczniami. Nauczyciele monitorują postępy uczniów, weryfikują ich wiedzę i umiejętności, informują uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

Uczniowie

 1. Samodzielnie (np. przez komunikatory) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
 2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego - organizują naukę własną w domu.
 3. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!
 4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 5. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
 6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem
  i w Internecie.
 7. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji
  z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

 

Rodzice

 1. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
 2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, sprawdzać stronę internetową szkoły.
 3. W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

 

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy.

Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękujemy za Państwa dotychczasowe wysiłki oraz prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

 

                                                                                   Dyrekcja i Nauczyciele

                                                                               Szkoły Podstawowej w Żelechlinku

 

Przeczytano: 372 razy. Wydrukuj|Do góry