PROJEKT: "Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Żelechlinek"

04 grudnia 2018 15:00 | PROJEKT: "Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Żelechlinek"

Projekt "Szkoła przyjazna dla uczniów gminy Żelechlinek"

Projekt „Szkołą przyjazna dla uczniów Gminy Żelechlinek” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. D

czytaj więcej »

02 grudnia 2018 15:50 | PROJEKT: "Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Żelechlinek"

Zajęcia logopedyczne

Uczniowie kształtują rozwój mowy i kompetencje językowe, usprawniają motorykę aparatu artykulacyjnego, prawidłowe wybrzmiewanie głosek oraz różnicowanie ich podczas różnorodnych ćwiczeń logopedycznych w izolacji, sylabach, wyrazach i zdaniach.

czytaj więcej »

02 grudnia 2018 15:49 | PROJEKT: "Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Żelechlinek"

Zajęcia socjoterapeutyczne

Uczniowie kształtują umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, analizują własne stany emocjonalne oraz uczucia innych osób. Zajęcia kształtują prawidłową osobowość uczniów, dają możliwość odreagowania emocji i napięć.

czytaj więcej »

02 grudnia 2018 15:49 | PROJEKT: "Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Żelechlinek"

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Na zajęciach uczniowie usprawniają i korygują zaburzone funkcje, usprawniają pamięć i logiczne myślenie, doskonalą percepcję słuchową i wzrokową, wykonują ćwiczenia mające na celu zniwelowanie trudności w czytaniu i pisaniu.

czytaj więcej »

02 grudnia 2018 15:49 | PROJEKT: "Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Żelechlinek"

Zajęcia z dziećmi nadpobudliwymi

Uczniowie nabywają nawyków samokontroli czynności, umiejętności kontrolowania własnych uczuć, ćwiczą koordynację ruchów, nabywają pozytywnego stosunku do własnych wytworów i wykonywanych czynności, różnego rodzaju ćwiczenia relaksacyjne umożliwiają niwelowanie...

czytaj więcej »

02 grudnia 2018 15:49 | PROJEKT: "Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Żelechlinek"

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

Zajęcia rozwijają umiejętności współpracy w grupie, wdrażają do samodzielnego formułowania myśli, poglądów i rozwiązywania zadań. Uczniowie zdobywają umiejętności dostrzegania i wyrażania emocji, zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych.

czytaj więcej »

02 grudnia 2018 15:48 | PROJEKT: "Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Żelechlinek"

Koło młodego informatyka

Uczniowie rozwijają zainteresowania informatyczne, kształtują umiejętności korzystania z zasobów Internetu poprzez wyszukiwanie informacji, komunikowania się, dzielenie się wiedzą, przygotowują się do samokształcenia, wyrabiają umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym...

czytaj więcej »

02 grudnia 2018 15:48 | PROJEKT: "Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Żelechlinek"

Koło informatyczne

Uczniowie rozwijają zainteresowania informatyczne, kształtują umiejętności korzystania z zasobów Internetu poprzez wyszukiwanie informacji, komunikowania się, dzielenie się wiedzą, przygotowują się do samokształcenia, wyrabiają umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym...

czytaj więcej »

02 grudnia 2018 15:48 | PROJEKT: "Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Żelechlinek"

„Ciekawy świat przyrody – mali odkrywcy”

Zajęcia wyzwalają u uczniów różnorodne formy aktywności przyrodniczej, kształtują kompetencje kluczowe. Uczniowie twórczo poznają świat przyrody i pojęcia przyrodnicze, wyrabiają nawyki obserwacji, eksperymentowania.

czytaj więcej »

02 grudnia 2018 15:47 | PROJEKT: "Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Żelechlinek"

Uwolnić potencjał” umiejętność uczenia się

Uczniowie uczą się racjonalnego i krytycznego myślenia, poznają techniki zwiększające skuteczność uczenia się, doskonalą umiejętności samodzielnego uczenia się, ćwiczą metody zapamiętywania.

czytaj więcej »