Materiały dla ucznia - klasa 5c

16 marca 2020 15:48 | Materiały dla ucznia - klasa 5c

Zdalne lekcje

Zdalne lekcje - to materiały do samodzielnej nauki ( link poniżej). https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-5

czytaj więcej »

16 marca 2020 15:47 | Materiały dla ucznia - klasa 5c

Język polski

(wiadomosć z dnia 16.03.2020) Wszyscy uczniowie klas Vb i Vc proszeni są o wysłanie e-maila na adres zelechlinekklasa5@op.pl Uczniowie klas Vb i Vc proszeni są o pobranie ze strony epodręczniki.pl zakładka katalog zasobów dodatkowych zakładka szkoła podstawowa zakładka język polski...

czytaj więcej »

16 marca 2020 15:46 | Materiały dla ucznia - klasa 5c

Matematyka

(zajęcia 25.06.2020) Temat: Figury geometryczne – zadania utrwalające. Dziś również lekcja matematyki na stronie internetowej Matzoo.pl Wybieramy klasę 5, z zielonego paska dział

czytaj więcej »

16 marca 2020 15:39 | Materiały dla ucznia - klasa 5c

Język angielski

(zajęcia 23.06.2020) Revision skilla Wykonaj ćwiczenia ze stron 76-77 w zeszycie ćwiczeń Have a nice holiday!

czytaj więcej »

16 marca 2020 11:11 | Materiały dla ucznia - klasa 5c

Religia

" Konsultacje dla uczniów, którzy chcą wyższą ocenę końcoworoczną z religii niż proponowana odbędą się 15 czerwca 2020 (poniedziałek)

czytaj więcej »

15 marca 2020 18:51 | Materiały dla ucznia - klasa 5c

Muzyka

(zajęcia 04.06.2020) Zapoznajcie się z tematem: „Muzyka każdego dnia” (str. 147 w podręczniku). (zajęcia 28.05.2020) 26 maja świętowaliśmy Dnia Matki a 23 czerwca będziemy obchodzić Dzień Ojca - pamiętajcie o życzeniach dla swoich rodziców. Zapoznajcie

czytaj więcej »

15 marca 2020 18:50 | Materiały dla ucznia - klasa 5c

Plastyka

(zajęcia 24.06.2020) Temat: „ Powtórzenie wiadomości”. Przypomnijcie sobie pojęcia, definicje i inne wiadomości z plastyki, z którymi zapoznaliśmy się w mijającym roku szkolnym.

czytaj więcej »

15 marca 2020 15:46 | Materiały dla ucznia - klasa 5c

Biologia

(zajęcia 24.06.2020) Temat: Podsumowanie wiadomości z działu: Różnorodność roślin. W ramach sprawdzenia swoich wiadomości wykonajcie ćwiczenia sprawdzające z Zeszyt

czytaj więcej »

15 marca 2020 15:46 | Materiały dla ucznia - klasa 5c

Geografia

(zajęcia 23.06.2020) Temat: Krajobrazy świata - ćwiczenia. Na podstawie zdobytych wiadomości uzupełnij krzyżówkę - zeszyt ćwiczeń - strona 96

czytaj więcej »

15 marca 2020 15:45 | Materiały dla ucznia - klasa 5c

Historia

(zajęcia 15.06.2020) Proszę o zapoznanie się z tematem „Średniowiecze w naszym otoczeniu”

czytaj więcej »