Materiały dla ucznia - klasa 7a

18 marca 2020 16:18 | Materiały dla ucznia - klasa 7a

Zdalne lekcje

Zdalne lekcje - to materiały do samodzielnej nauki ( link poniżej). https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-7

czytaj więcej »

18 marca 2020 16:17 | Materiały dla ucznia - klasa 7a

Język polski

(zajęcia 25.06.2020) Temat: Powtórzenie wiadomości z gramatyki. Utwórz, jeśli to możliwe nazwy żeńskie od podanych zawodó

czytaj więcej »

18 marca 2020 16:17 | Materiały dla ucznia - klasa 7a

Geografia

(zajęcia 24.06.2020) Temat: Środowisko przyrodnicze, demografia i gospodarka Polski – logogryf. Na podstawie zdobytych wiadomości

czytaj więcej »

18 marca 2020 16:15 | Materiały dla ucznia - klasa 7a

Matematyka

(zajęcia 25.06.2020) Temat: Obliczenia procentowe - zadania. Dziś również lekcja matematyki na stronie internetowej Matzoo.pl Wybieramy klasę 7, z zielonego paska dział Procenty

czytaj więcej »

18 marca 2020 16:15 | Materiały dla ucznia - klasa 7a

Historia

(zajęcia 25.06.2020) Temat: Polska w przededniu II wojny światowej Podręcznik s.264-267 Przeczytaj uważnie temat w podręczniku.

czytaj więcej »

18 marca 2020 16:14 | Materiały dla ucznia - klasa 7a

Chemia

(zajęcia 23.06.2020) Temat: Historia odkrycia promieniotwórczości. Przeczytajcie wiadomości z podręcznika str. 232 – 233. (zajęcia 19.06.2

czytaj więcej »

18 marca 2020 16:14 | Materiały dla ucznia - klasa 7a

Fizyka

(zajęcia 25.06.2020) Temat: Podsumowanie wiadomości z fizyki w klasie siódmej (

czytaj więcej »

18 marca 2020 16:14 | Materiały dla ucznia - klasa 7a

Biologia

(zajęcia 24.06.2020) Dziś ostatni temat: Równowaga wewnętrzna organizmu. W ramach sprawdzenia swoich wiadomości wykonajcie ćwiczenia sprawdzające „Sprawdź, czy potrafisz” Z

czytaj więcej »

18 marca 2020 16:13 | Materiały dla ucznia - klasa 7a

Język angielski

(zajęcia 23.06.2020) Topic: World hunt. Znajdź ukryte słowa (zajęcia 22.06.2020) Topic: Writing a postcard. Wykonaj stronę 107 w ćwiczeniu. (zajęcia 19.06.2020) Topic: Outdoor activities. Zapoznaj się ze słownictwem z rozdziału 9.5, a następnie wykonaj

czytaj więcej »

18 marca 2020 16:11 | Materiały dla ucznia - klasa 7a

Język rosyjski

(zajęcia 19.06.2020) Temat: Dwie stolice. Proszę zapoznać się z ćwiczeniem 1/ 68 w podręczniku i wypisać zabytki Moskwy i Petersburga. (zajęcia 05.06.2020) Temat: Czas przyszły złożony – ćwiczenia. Proszę wykonać ćwiczenie 2/57 z zeszytu ćwiczeń. Proszę utrwalić sobie konstrukcję...

czytaj więcej »