Materiały dla ucznia - klasa 8a

22 czerwca 2020 08:30 | Materiały dla ucznia - klasa 8a

zajęcia z wychowawcą

(zajęcia 22.06.2020) "Bezpieczeństwo w czasie wakacji" Obejrzyj krótki film

czytaj więcej »

16 marca 2020 16:34 | Materiały dla ucznia - klasa 8a

Zdalne lekcje

Zdalne lekcje - to materiały do samodzielnej nauki ( link poniżej). https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-8

czytaj więcej »

16 marca 2020 16:32 | Materiały dla ucznia - klasa 8a

Przygotowanie do egzaminu

Uczniowie klas ósmych zobowiązani są do pracy z repetytoriami i arkuszami egzaminacyjnymi z języka polskiego, matematyki i języka obcego, które zostały zakupione w celu przygotowania się egzaminu zewnętrznego.

czytaj więcej »

16 marca 2020 16:29 | Materiały dla ucznia - klasa 8a

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

Uczniowie znajdą tutaj materiały przydatne i pomocne w systematyzowaniu, utrwalaniu wiedzy, a także wspierające ich w przygotowaniach do egzaminów. Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty: informatory zawierające przykładowe zadania z rozwiązaniami prz

czytaj więcej »

14 marca 2020 22:33 | Materiały dla ucznia - klasa 8a

matematyka

(zajęcia 22.06.2020) Temat: Długość okręgu. W III w p. n. e grecki uczony Archimedes stwierdził, że dla wszystkich kół spełniony jest warunek: stosunek obwodu koła dzielony przez średnicę tego koła jest taki sam. Oznaczono go grecką literą pi (π). π w przybliżeniu jest równe...

czytaj więcej »

14 marca 2020 14:52 | Materiały dla ucznia - klasa 8a

język polski

(zajęcia 25.06.2020) Temat: To, co piękne, nie przemija. Napisz, jak można by – Twoim zdaniem - ocalić od zapomnienia osoby, które kochasz (np. rodziców, dziadków, rodzeństwo, przyjaci&o

czytaj więcej »

14 marca 2020 10:49 | Materiały dla ucznia - klasa 8a

fizyka

(zajęcia 25.06.2020) Temat: Podsumowanie wiadomości z fizyki w klasie ósmej 1. Do nazwiska przyporządkuj odpowiedni dział fizyki spo

czytaj więcej »

14 marca 2020 10:42 | Materiały dla ucznia - klasa 8a

biologia

(zajęcia 23.06.2020) Dziś ostatni temat: Podsumowanie wiadomości z działu: Człowiek i środowisko. W ramach podsumowania przeczytaj „Podsumowanie” podr. str. 169 – 171 oraz wykonaj zadania „Wiesz czy nie wiesz? str. 171 – 172. W celu sprawdzenia swoich wiadomości wykonaj...

czytaj więcej »

14 marca 2020 10:41 | Materiały dla ucznia - klasa 8a

edukacja dla bezpieczeństwa

(zajęcia 19.06.2020) Temat: Bezpieczeństwo każdego dnia Dziś ostatnia lekcja edb w szkole podstawowej. Posiadasz ju

czytaj więcej »

14 marca 2020 10:38 | Materiały dla ucznia - klasa 8a

informatyka

(zajęcia 22.06.2020) Temat: Bezpieczne wakacje z komputerem Przypomnij sobie zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem i pracą w sieci.

czytaj więcej »