Materiały dla ucznia - klasa 8b

16 marca 2020 18:05 | Materiały dla ucznia - klasa 8b

Zdalne lekcje

Zdalne lekcje - to materiały do samodzielnej nauki ( link poniżej). https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-8

czytaj więcej »

16 marca 2020 16:42 | Materiały dla ucznia - klasa 8b

Przygotowanie do egzaminu

Uczniowie klas ósmych zobowiązani są do pracy z repetytoriami i arkuszami egzaminacyjnymi z języka polskiego, matematyki i języka obcego, które zostały zakupione w celu przygotowania się egzaminu zewnętrznego.

czytaj więcej »

16 marca 2020 08:23 | Materiały dla ucznia - klasa 8b

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

Uczniowie znajdą tutaj materiały przydatne i pomocne w systematyzowaniu, utrwalaniu wiedzy, a także wspierające ich w przygotowaniach do egzaminów. Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty: informatory zawierające przykładowe zadania z rozwiązaniami

czytaj więcej »

14 marca 2020 23:33 | Materiały dla ucznia - klasa 8b

język polski

(zajęcia 25.06.2020) Temat: To, co piękne, nie przemija. Napisz,

czytaj więcej »

14 marca 2020 22:40 | Materiały dla ucznia - klasa 8b

matematyka

(zajecia 25.06.2020) Temat: Prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczonych losowych (zajęcia 24.06.

czytaj więcej »

14 marca 2020 09:03 | Materiały dla ucznia - klasa 8b

chemia

(zajęcia 24.06.2020) Temat: Powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu: Pochodne węglowodorów.

czytaj więcej »

14 marca 2020 09:02 | Materiały dla ucznia - klasa 8b

edukacja dla bezpieczeństwa

(zajęcia 19.06.2020) Temat: Bezpieczeństwo każdego dnia Dziś ostatnia lekcja edb w szkole podstawowej.

czytaj więcej »

14 marca 2020 07:42 | Materiały dla ucznia - klasa 8b

informatyka

(zajęcia 19.06.2020) Temat: Bezpieczne wakacje z komputerem.

czytaj więcej »

14 marca 2020 07:06 | Materiały dla ucznia - klasa 8b

fizyka

(zajęcia 25.06.2020) Temat: Podsumowanie wiadomości z fizyki w klasie ósmej 1. Do nazwiska przyporządkuj odpowiedni dział

czytaj więcej »

14 marca 2020 07:04 | Materiały dla ucznia - klasa 8b

historia

(zajęcia 25.06.2020) Temat: Podsumowanie wiadomości zdobytych na lekcjach historii w klasie VIII W oparciu o podręcznik, notatki w zeszycie przedmiotowym, zeszyt ćwiczeń,

czytaj więcej »